STCSC

STCSC


27 กรกฎาคม 2554

อบรม "การสร้างภาพยนตร์"วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2553 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการ อบรม “การสร้างภาพยนตร์” ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักหลักการสร้างภาพยนตร์เบื้องต้น และสามารถนำมาประยุกต์กับงานอภิบาล เช่น การทำสื่อการสอนคำสอน, การทำภาพยนตร์สั้น โดยมี บราเดอร์จิตติ อุปการ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ซาเลเซียน มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 40 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น