STCSC

STCSC


13 มกราคม 2553

ค่ายอาสาฯ ก้าวที่ 11


เชิญพี่น้องนักศึกษาทุกท่านได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกค่ายอาสาฯ ก้าวที่ 11 ณ วัดนักบุญยอเเซฟ หมู่บ้านห้วยน้ำเย็น อำเภอเเม่ระมาด จังหวัด ตาก เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน ตั้งเเต่บัดนี้เป็นตนไป สำหรับผู้มีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของ เช่น อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า อาหาร ฯลฯ สนใจติดต่อ scd_club@hotmail.com

กีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์”

บาทหลวงอดิศักดิ์ พรงาม อธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรม ได้เป็นประธานเปิดงาน “ชาติพันธุ์เกมส์”โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ชมรมกีฬาและนันทนาการ ซึ่งจัดวันที่ 13 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยแสงธรรม เวลา 9.00น. – 16.00น. ซึ่งมีเยาวชนชาติพันธุ์ที่ทำงานหรือเรียนอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ได้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ภายในงานมีกิจกรรม การแข่งขันกีฬ่าต่างๆ อาทิเช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และนี่เป็นโอกาสทำให้เยาวชนชาติพันธุ์ ได้มาพบปะกันในกลุ่มชาติพันธุ์