STCSC

STCSC


16 กันยายน 2560


วันพุธที่  13  กันยายน  2560  เวลา 18.0022.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง ในหัวข้อเรื่อง "แสงธรรม...แสงแห่งรัก"(ตามสมณสาสน์ Amoris Leatitia ความปิติยินดีในความรัก) ณ หอประชุม  Lux Mundi  วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน  6 วง นอกจากนี้ยังมีการแสดงสด ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน, การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1, การขับร้องบทเพลง นักบุญในใจเพื่อน้อมรำลึกถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประพันธ์และขับร้องโดย นายศิรวิทย์ มารีย์พัฒนกิจ นักศึกษาปริญญาโท ปีที่ 2  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม และการแสงดงจากวง Valid  (วงดนตรีรับเชิญ) โดยผลการแข่งขันครั้งนี้  
วงที่ชนะเลิศ  คือ วง Walk with Love  นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วงสะมาเรีย  นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ วง Don’t worry about that นักศึกษาบ้านนักบวชคณะเบธาราม
ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมาก


     
 วันจันทร์ที่  4 กันยายน 2560 เวลา  09.00 – 12.00 น. สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารเรียนวิทยาลัย    แสงธรรม

        ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 43 ราย  ขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้นจันทร์ที่ 28  สิงหาคม  2560  สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ             ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย (ติดกับถนนเพชรเกษม และบนสะพานลอย)โดยบาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

                 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการฟื้นฟูส่งเสริมชีวิตของผู้ที่จะเป็นผู้อภิบาลให้รู้จักรัก และรับใช้ผู้อื่น และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 90 คน