STCSC

STCSC


29 พฤศจิกายน 2562

งานปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2562  ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ หอประชุม Lux Mundi  โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ผศ. ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดี เป็นประธานนำสวดภาวนา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษา และตัวแทนฝ่ายวิชาการ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2562 และได้นำเสนอชี้แจ้งประกาศวิทยาลัย “เรื่องการสอบวัดความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม พ.ศ.2562” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วม 150 คน 

02 กันยายน 2562

โครงการเวทีทรรศนะ หัวข้อ “การเผาศพกับความเชื่อคาทอลิก”วันอังคารที่ 20​ กรกฎาคม​ พ​ศ.2562​ เวลา​ 10.20 – 10.40 น.​ ชมรมการศึกษา​ ได้จัดโครงการเวทีทรรศนะ   หัวข้อ  “การเผาศพ​กับความเชื่อคาทอลิก”  ​ ณ บริเวณ ชั้น 1  อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม มีตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ร่วมเสวนาโดย​นายนนทชัย​ ริทู  นายพิสิทธิ์​ ยอแซฟ และดำเนินรายการโดยนายศิลาคุปต์​ ศรีสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2 การเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก    

27 กรกฎาคม 2562

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม​ 2562 เวลา 10.20 – 10.40  น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม       จัดกิจกรรม  วจนพิธีกรรมร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในโอกาสถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมวจนพิธีกรรมในครั้งนี้