STCSC

STCSC


27 กรกฎาคม 2554

ร่วมเเสดงความยินดี กับนักศึกษาพระราชทาน 2553วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 วิทยาลัยแสงธรรม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายภุมเรศ ภูผา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2553 จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยบาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายภุมเรศ ภูผา และในครั้งนี้มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อน ๆ นักศึกษา มาร่วมแสดงยินดีด้วยอบรม "การสร้างภาพยนตร์"วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2553 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการ อบรม “การสร้างภาพยนตร์” ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักหลักการสร้างภาพยนตร์เบื้องต้น และสามารถนำมาประยุกต์กับงานอภิบาล เช่น การทำสื่อการสอนคำสอน, การทำภาพยนตร์สั้น โดยมี บราเดอร์จิตติ อุปการ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ซาเลเซียน มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 40 คน
11 กรกฎาคม 2554

บริจาคโลหิตวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมสังคมพัฒนา
จัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครปฐม มารับการบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้มาเคียงบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลและในครั้งนี้ได้รับโลหิต จำนวน 87 ถุง ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้07 กรกฎาคม 2554

เวทีทรรศนะ “จิตสำนึกของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย”ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดเวทีทรรศนะในหัวข้อเรื่อง “จิตสำนึกของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ใต้ตึกอาคารเรียนชั้น 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2554 โดยมีนายอุทิศ บุตรสงกา นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ชั้นปีที่ 2 และ นายไพศาล ราชกิจ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ชั้นปีที่ 2 มาเป็นวิทยากร ซึ่ง 2 ท่าน ได้เสวนาถึง การรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการให้ความสำคัญในการออกไปเลือกตั้งของประชาชน ผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งรวมถึง ผลเสียของการไม่ไปเลือกตั้งและที่สำคัญได้เรียกร้องให้คริสตชนใช้สิทธิการเลือกตั้ง ด้วยมโนธรรมอันสุจริตเพื่อเห็นแก่คุณงามความดีของส่วนร่วมและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ เป็นหน้าที่อันมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่ต้องรับผิดต่อหน้าพระเป็นเจ้า ทิ้งท้ายด้วยคำคม ดี ๆ ดังนี้
“ อย่านอนหลับทับสิทธิ” , “รักประชาธิปไตย ต้องไปเลือกตั้ง”
กากบาท กาลง ตรงใจท่าน
เลือกใครนั้น ตามสิทธิ มิปัดป้อง
เลือกคนดี สยามดี เฉลิมฉลอง
เลือกคนชั่ว ชาติร่ำร้อง นองน้ำตา
อย่าหลงเชื่อ ละคร วาทศิลป์
อย่าหลงกิน เงินทอง ของโกงหนา
จิตมโน โทรเป็นสื่อ ให้มือกา
ลงตรงหน้า คนดี ที่ช่องใจ
ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมทุกท่าน ในการเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้