STCSC

STCSC


15 ตุลาคม 2557     วิทยาลัยแสงธรรมขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิชชุกรณ์  ลิขิตธรรม  นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา    ชั้นปีที่  4  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในหัวข้อ  “How to Be 7 Greens” 
ชื่อทีม  กรีท  ภายใต้กิจกรรม The Green Tripper โครงการสร้างสรรค์สินค้า    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด 7 Greens จัดโดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    คลิปวิดีโอ