STCSC

STCSC


26 สิงหาคม 2561

วจนพิธีกรรมฯวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ


ในวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม เวลา 10.20 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานทุกท่าน ร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในวจนพิธีกรรมขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดย บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดิ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ชั้น1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม

06 สิงหาคม 2561

เวทีทรรศนะ “มุมมองคริสตชนคาทอลิกกับโทษประหารชีวิตในสังคมไทย”

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:20-10.40 น. ชมรมการศึกษาได้จัดโครงการเวทีทรรศนะขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “มุมมองคริสตชนคาทอลิกกับโทษประหารชีวิตในสังคมไทย” โดยมีวิทยากรเป็นนักศึกษาจากสาขาวิชา เทววิทยา นายพูลทรัพย์  ลีนานุรักษ์ นายสมพร ฤทัยหวนพนา และนายภัทร์ติยะ  อินทวัน เข้ามาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ และพิธีกรดำเนินรายการโดย นายพรสรร  สิงห์ชัย ประธานชมรมการศึกษา  ณ บริเวณอาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้02 สิงหาคม 2561

วจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ


เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม ..2561 เวลา 10.20 . บาทหลวงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานทุกท่าน ร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาฯ 28 กรกฏาคม พุทธศักราช 2561 โดยบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดิ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ชั้น1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม