STCSC

STCSC


29 พฤศจิกายน 2560

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาลัยแสงธรรม
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. - 17.30 น. โดยการทำความสะอาดถนนทางเดินบริเวณหน้าวิทยาลัยแสงธรรม ทั้งฝั่งถนนเพชรเกษม และ ซอยวัดเทียนดัด โดยมีผู้บริหาร และนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้ 87 ท่านวิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมการศึกษา ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้ ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเยี่ยมชมวัดภูเขาทอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 95 ท่าน

ประมวลภาพกิจกกรรมทัศนศึกษา 
ชมรมการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา,สวนสัตว์ดุสิต และพระที่นั่งอนันตสมาคม  ในวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560  มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมทั้งหมด 66 คน


14 พฤศจิกายน 2560

      เมื่อวันศุกร์ที่3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.20น.-12.30น. บรรดาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี โอกาสบวชครบ 25 ปี ของ
บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล อธิการสถาบัน
บาทหลวง ดร. อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
บาทหลวง ผศ. วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ อาจารย์
บาทหลวงวินัย เปลี่ยนบำรุง อาจารย์ 
บาทหลวง ดร. ธวัช สิงห์สา อาจารย์
และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังของประชาชนคนไทย จากนักการเมืองไทยในอนาคต” โดยบาทหลวง ดร. อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ณ LUX MUNDI AULA วิทยาลัยแสงธรรม