STCSC

STCSC


27 กรกฎาคม 2562

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม​ 2562 เวลา 10.20 – 10.40  น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม       จัดกิจกรรม  วจนพิธีกรรมร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในโอกาสถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมวจนพิธีกรรมในครั้งนี้ 


โครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
          วันจันทร์​ที่ 22​ กรกฎาคม​ 2562 เวลา 16.30 - 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะด้านหน้าวิทยาลัย ติดกับถนนเพชรเกษม และสะพานลอย โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน