STCSC

STCSC


18 มกราคม 2562

งานวันคริสต์มาสสัมพันธ์


ในวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ชมรมนันทนาการได้จัดงานวันคริสมาสสัมพันธ์ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารเรียน เวลา 11.30 – 13.30 น. เพื่อมอบความรักและการแบ่งปันให้กับบรรดานักศึกษาทุกๆ คน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ ในงานมีกิจกรรมการจับของรางวัล มีวงดนตรีรับเชิญที่ได้รางวัลชนะเลิศจากงานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง มาเล่นในงานนี้และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันภายในวิทยาลัย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและครึกครื้น ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้15 มกราคม 2562

เก็บตกโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันดินโลก


ในวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันดินโลก โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย ติดกับถนนเพชรเกษม และบนสะพานลอยทั้ง 2 สะพาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และอุทิศตนในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม โดยมีผู้บริหาร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้