STCSC

STCSC


09 กุมภาพันธ์ 2562

งานกตเวทิตาแด่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัน กิจบุญชู


วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 18.00 – 20.30 น. วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับ สามเณราลัยแสงธรรม จัดงานกตเวทิตาจิตแด่ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสครบรอบอายุ 90 ปี บวชเป็นพระสงฆ์ครบ 60 ปี สมณศักดิ์ พระคาร์ดินัล 36 ปี และ 20 ปี นายกสภาวิทยาลัยแสงธรรม ณ หอประชุมมารดาพระผู้ไถ่  วิทยาลัยแสงธรรม  โดยในงานมีวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้า วีดีทัศน์ รำอวยพร และผู้แทนกล่าวแสดงกตเวทิตาจิต แด่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เสร็จแล้วร่วมรับประทานพร้อมกัน การแสดงของศิษย์เก่าสามเณรใหญ่และนักศึกษาคริสตศาสตร์ (NCC.) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าสามเณราลัยแสงธรรม  ผู้ให้การอบรม เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

งานกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ 2019


วันพุธที่ 30  มกราคม พ.ศ.2562  ชมรมกีฬา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ในหัวข้อว่า “ศิษย์พระคริสต์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาสีครั้งนี้  โดยในภาคเช้า มีการเดินขบวนพาเหรดและการแสดงของแต่ละสี ต่อจากนั้นมีการแข่งขันกรีฑาประเภทต่างๆ และมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างสีฟ้าและสีเขียว ในช่วงบ่าย มีแข่งขันกีฬาฮาเฮ และต่อด้วยการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ระหว่างศิษย์เก่าแสงธรรม-ศิษย์รุ่นปัจจุบัน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ให้การอบรม ศิษย์เก่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้