STCSC

STCSC


11 กรกฎาคม 2554

บริจาคโลหิตวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมสังคมพัฒนา
จัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครปฐม มารับการบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้มาเคียงบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลและในครั้งนี้ได้รับโลหิต จำนวน 87 ถุง ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น