STCSC

STCSC


27 กรกฎาคม 2554

ร่วมเเสดงความยินดี กับนักศึกษาพระราชทาน 2553วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 วิทยาลัยแสงธรรม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายภุมเรศ ภูผา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2553 จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยบาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายภุมเรศ ภูผา และในครั้งนี้มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อน ๆ นักศึกษา มาร่วมแสดงยินดีด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น