STCSC

STCSC


02 กันยายน 2562

โครงการเวทีทรรศนะ หัวข้อ “การเผาศพกับความเชื่อคาทอลิก”วันอังคารที่ 20​ กรกฎาคม​ พ​ศ.2562​ เวลา​ 10.20 – 10.40 น.​ ชมรมการศึกษา​ ได้จัดโครงการเวทีทรรศนะ   หัวข้อ  “การเผาศพ​กับความเชื่อคาทอลิก”  ​ ณ บริเวณ ชั้น 1  อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม มีตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ร่วมเสวนาโดย​นายนนทชัย​ ริทู  นายพิสิทธิ์​ ยอแซฟ และดำเนินรายการโดยนายศิลาคุปต์​ ศรีสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2 การเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก    ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น