STCSC

STCSC

12 พฤศจิกายน 2553

สำรวจค่ายอาสาฯ 2010ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2554 โดยมีตัวแทนนักศึกษา จำนวน 5 ท่าน ได้เดินทางไปสำรวจค่าย ที่หมู่บ้านทุ่งมน ตำบล เชียงเครือ อำเภอ เมือง จังหวัด สกลนคร ซึ่ง วัตถุประสงค์ในการไปสำรวจค่ายในครั้งนี้ เพื่อไปสำรวจสภาพความเป็นจริง ในการใช้ชีวิตของชาวบ้านและชุมชน ซึ่งชาวบ้านที่นั้นมีความต้องการที่จะพัฒนา “ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม” ของชุมชนให้ดีขี้น เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆและ เพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง ซึ่งชาวบ้านที่หมู่บ้านทุ่งมน ก็ได้ให้การต้อนรับ พวกเราที่เป็นตัวแทนในการสำรวจค่ายฯ อย่างอบอุ่น ซึ่งการไปสำรวจค่ายอาสาฯ ในครั้งนี้ ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น