STCSC

STCSC

12 พฤศจิกายน 2553

ปฐมนิเทศ เทอม 2 ปี 2553ฝ่ายบริหาร ของวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 เทอม 2เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.30น. - 12.30น. ณ หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกันนี้ ทางฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติในวิทยาลัยแสงธรรมด้วย โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น