STCSC

STCSC
พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"เราคือแสงสว่างส่องโลก ใครที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต" (ยน 8:12)

02 กันยายน 2562

โครงการเวทีทรรศนะ หัวข้อ “การเผาศพกับความเชื่อคาทอลิก”วันอังคารที่ 20​ กรกฎาคม​ พ​ศ.2562​ เวลา​ 10.20 – 10.40 น.​ ชมรมการศึกษา​ ได้จัดโครงการเวทีทรรศนะ   หัวข้อ  “การเผาศพ​กับความเชื่อคาทอลิก”  ​ ณ บริเวณ ชั้น 1  อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม มีตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ร่วมเสวนาโดย​นายนนทชัย​ ริทู  นายพิสิทธิ์​ ยอแซฟ และดำเนินรายการโดยนายศิลาคุปต์​ ศรีสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2 การเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก    

27 กรกฎาคม 2562

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม​ 2562 เวลา 10.20 – 10.40  น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม       จัดกิจกรรม  วจนพิธีกรรมร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในโอกาสถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมวจนพิธีกรรมในครั้งนี้ 


โครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
          วันจันทร์​ที่ 22​ กรกฎาคม​ 2562 เวลา 16.30 - 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะด้านหน้าวิทยาลัย ติดกับถนนเพชรเกษม และสะพานลอย โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน