พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"เราคือแสงสว่างส่องโลก ใครที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต" (ยน 8:12)

14 พฤศจิกายน 2560

      เมื่อวันศุกร์ที่3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.20น.-12.30น. บรรดาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี โอกาสบวชครบ 25 ปี ของ
บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล อธิการสถาบัน
บาทหลวง ดร. อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
บาทหลวง ผศ. วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ อาจารย์
บาทหลวงวินัย เปลี่ยนบำรุง อาจารย์ 
บาทหลวง ดร. ธวัช สิงห์สา อาจารย์
และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังของประชาชนคนไทย จากนักการเมืองไทยในอนาคต” โดยบาทหลวง ดร. อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ณ LUX MUNDI AULA วิทยาลัยแสงธรรม


16 กันยายน 2560


วันพุธที่  13  กันยายน  2560  เวลา 18.0022.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง ในหัวข้อเรื่อง "แสงธรรม...แสงแห่งรัก"(ตามสมณสาสน์ Amoris Leatitia ความปิติยินดีในความรัก) ณ หอประชุม  Lux Mundi  วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน  6 วง นอกจากนี้ยังมีการแสดงสด ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน, การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1, การขับร้องบทเพลง นักบุญในใจเพื่อน้อมรำลึกถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประพันธ์และขับร้องโดย นายศิรวิทย์ มารีย์พัฒนกิจ นักศึกษาปริญญาโท ปีที่ 2  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม และการแสงดงจากวง Valid  (วงดนตรีรับเชิญ) โดยผลการแข่งขันครั้งนี้  
วงที่ชนะเลิศ  คือ วง Walk with Love  นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วงสะมาเรีย  นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ วง Don’t worry about that นักศึกษาบ้านนักบวชคณะเบธาราม
ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมาก


     
 วันจันทร์ที่  4 กันยายน 2560 เวลา  09.00 – 12.00 น. สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารเรียนวิทยาลัย    แสงธรรม

        ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 43 ราย  ขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้