พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"เราคือแสงสว่างส่องโลก ใครที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต" (ยน 8:12)

06 สิงหาคม 2561

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:20-10.40 น. ชมรมการศึกษาได้จัดโครงการเวทีทรรศนะขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “มุมมองคริสตชนคาทอลิกกับโทษประหารชีวิตในสังคมไทย” โดยมีวิทยากรเป็นนักศึกษาจากสาขาวิชา เทววิทยา นายพูลทรัพย์  ลีนานุรักษ์ นายสมพร ฤทัยหวนพนา และนายภัทร์ติยะ  อินทวัน เข้ามาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ และพิธีกรดำเนินรายการโดย นายพรสรร  สิงห์ชัย ประธานชมรมการศึกษา  ณ บริเวณอาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้02 สิงหาคม 2561

วจนพิธีกรรม


เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม ..2561 เวลา 10.20 . บาทหลวงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานทุกท่าน ร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาฯ 28 กรกฏาคม พุทธศักราช 2561 โดยบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดิ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ชั้น1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม


31 กรกฎาคม 2561

จิตอาสา

เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.15 – 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ  จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย ติดกับถนนเพชรเกษม และบนสะพานลอยทั้ง 2 สะพาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และอุทิศตนในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้ในสังคม โดยมีผู้บริหาร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้