พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"เราคือแสงสว่างส่องโลก ใครที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต" (ยน 8:12)

12 ตุลาคม 2561

อบรมเลือกตั้ง


วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30-15.30 น. ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม (กกต.)ร่วมกับวิทยาลัยแสงธรรมจัดให้มีการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในสถานศึกษา เพื่อเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในทุกระดับ สร้างความเข้าใจแก่เยาวชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญแห่งรัฐธรรมนูญ เป็นการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งมีฐานให้ได้จำลองแบบในการเลือกตั้งที่มีความเสมือนจริงมาให้นักศึกษาได้เข้าไปร่วมด้วย ณ หอประชุม LUX MUNDI โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมนี้จำนวนทั้งหมด 150 คน


งานดนตรี


วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายาม พ.ศ.2561 ชมรมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม จัดโครงการอบรมการสร้างสรรค์และผลิตบทเพลงเสริมศรัทธาขึ้นเพี่อการแพร่ธรรมด้วยดนตรีร่วมสมัย เพื่อให้ผู้ที่มาอบรมได้เข้าใจว่าการที่เราจะทำบทเพลงขึ้นมาหนึ่งบทเพลงนั้นต้องมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้การสร้างสรรค์บทเพลงนั้นเหมาะแก่การใช้ในพิธีกรรม โดยมีวิทยากรคือ คุณแมนลักษณ์  ทุมกานนท์ (คุณโซ่ วง Etc.) มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคาร 2  บ้านเณรใหญ่แสงธรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 30 คน


07 กันยายน 2561

บริจาคโลหิต


วันอังคารที่  4  กันยายน  2561  เวลา  09.00 – 12.00 น.  สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา  จัดให้มีการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม
ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน  50  ราย ขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้