พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"เราคือแสงสว่างส่องโลก ใครที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต" (ยน 8:12)

29 พฤศจิกายน 2560

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาลัยแสงธรรม
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. - 17.30 น. โดยการทำความสะอาดถนนทางเดินบริเวณหน้าวิทยาลัยแสงธรรม ทั้งฝั่งถนนเพชรเกษม และ ซอยวัดเทียนดัด โดยมีผู้บริหาร และนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้ 87 ท่านวิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมการศึกษา ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้ ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเยี่ยมชมวัดภูเขาทอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 95 ท่าน

ประมวลภาพกิจกกรรมทัศนศึกษา 
ชมรมการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา,สวนสัตว์ดุสิต และพระที่นั่งอนันตสมาคม  ในวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560  มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมทั้งหมด 66 คน