STCSC

STCSC

12 พฤศจิกายน 2553

บริจาคโลหิต วันพ่อ 2553
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ชมรมสังคมพัฒนา
จัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยมีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด นครปฐม มารับการบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น