STCSC

STCSC

29 พฤศจิกายน 2553

เวทีทรรศนะ “พระสงฆ์และงานอภิบาลในโลกดิจิตอล สื่อใหม่ในการนำเสนอพระวาจา”ชมรมการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมเวทีทรรศนะในหัวข้อ “พระสงฆ์และงานอภิบาลในโลกดิจิตอล สื่อใหม่ในการนำเสนอพระวาจา” เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 53 โดยนายกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล นักศึกษาปริญญาโท ปี 1 สาขาวิชาเทวจริยศาสตร์ เป็นวิทยากร ซึ่งในปัจจุบัน “สื่อ” มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด เป็นต้น เราทุกคนที่จะต้องเป็นมโนธรรมของสังคม สื่อจึงเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่า ที่จะนำพาทุกคนพบพระเจ้าได้โดยง่ายในโลกไซเบอร์ เราจึงควรรู้เท่าทันสื่อ และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างรอบคอบในการเลือกใช้สื่อ ให้สื่อเป็นแสงสว่างส่องทางให้กับทุกคนพบไข่มุกเม็ดงามของชีวิต นั่นคือ “พระวาจา”


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น