STCSC

STCSC

12 พฤศจิกายน 2553

ค่ายเเพร่ธรรมสัญจร 2010
ค่ายแพร่ธรรมสัญจรในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 24 ตุลาคม 2553 โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา และสมาชิกผู้เข้าร่วมค่ายอีกจำนวน 10 ท่านด้วยกัน คือ นายทัศมะกิจประยูร นายนันทพล สุขสำราญ นายอติชาติ ธรรมวงศ์ นายอานุภาพ วงศ์แก้ว นายวิทยา เขียวประไพ นายภุมเรศ ภูผา นายกิติศักดิ์ กิจสำเร็จ นายอวิรุธ พันธ์ขาว นายชัยเฉลิม สุทธิ พวกเราได้ไปจัดค่ายเพื่อการแพร่ธรรมในวัดเขตจังหวัดลำปาง โดยการสอนคำสอน จัดกิจกรรมให้กับบรรดาเด็กๆ และสัมผัสชีวิตชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ โดยสถานที่ในการจัดค่ายในครั้งนี้ เราได้เดินทางไปที่วัดในเขตการแพร่ธรรมของอำเภอ งาว จ. ลำปาง โดยหมู่บ้านที่พวกเราได้เดินทางไปแพร่ธรรมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 หมู่บ้านด้วยกัน ประกอบด้วย หมู่บ้านอาข่า หมู่บ้านป่ากล้วย หมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่บ้านแม่งาว หมู่บ้านสันติสุข โดยแยกกันไปอยู่หมู่บ้านละ 2 คน และในวันสุดท้าย มีการรวมกันในวันที่ 24 ตุลาคม 2553 เพื่อจัดวัน Mission Day และรวมสัตบุรุษเพื่อทำร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณพร้อมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น