STCSC

STCSC


12 พฤศจิกายน 2553

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2




ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2

เดือนพฤศจิกายน 53

วันที่ 8 งานบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 24 โครงการเวทีทรรศนะ


เดือนธันวาคม 53

วันที่ 3 งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวามหาราช

วันที่ 5 งานกีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์”

วันที่ 11 โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน (ชั้นปรัชญาปี 3)

วันที่ 16 โครงการครูคำสอนไทย

วันที่ 17 โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์


เดือนมกราคม 54

วันที่ 15 โครงการกิจกรรมวันเด็กสัมพันธ์

วันที่ 16 โครงการเข้าร่วม “โครงการวันเด็กคุณพุ่ม” (พระราม 8)

วันที่ 27 โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนจิตรลดา และวัดพระแก้ว


เดือนกุมภาพันธ์ 54

วันที่ 3 โครงการกีฬาแสงธรรมสัมพันธ์

วันที่ 5-6 โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์


เดือนมีนาคม 54

วันที่ 20-30 โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 12 ณ หมู่บ้านทุ่งมน จ.สกลนคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น