STCSC

STCSC

14 กันยายน 2553

Folk Song 2010วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและชมรมกีฬาและนันทนาการ ได้จัดการประกวดดนตรี Folk Song ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง "ประเทศไทย ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด" ณ หอประชุมลุกซ์ มุนดี วิทยาลัยเเสงธรรม ซึ่งมีจำนวนวงที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 12 วง โดยการเเข่งขันครั้งนี้ วงที่ชนะเลิศคือ วงเยรูซาเล็ม ของชั้นปรัชญาปีที่ 2 ซึ่งเเต่ละวงก็สามารถทำให้ผู้ชมทั้งหมดประทับใจด้วยเช่นกัน โดยการจัดงานครั้งนี้ บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยเเสงธรรมได้ให้เกี่ยรติมาเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น