STCSC

STCSC

14 กันยายน 2553

บริจาคโลหิต 2010วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชมรมสังคมพัฒนาจัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด นครปฐม มารับการบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น