STCSC

STCSC

14 กันยายน 2553

บำเพ็ญประโยชน์ 2010วันที่ 4 สิงหาคม 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชินี และเพื่อร่วมรณรงค์ภาวะโลกร้อน โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คนไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น