STCSC

STCSC

10 พฤศจิกายน 2555

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555


นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ 
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่  13  ประจำปี 2555

นายคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนนักศึกษาภาคกลาง เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่  13  ประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น