STCSC

STCSC

30 พฤศจิกายน 2555

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
                  ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.. 2555 โดยนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณทางเดินหน้าวิทยาลัยแสงธรรม ตั้งแต่บริเวณปากซอยวัดอ้อมใหญ่ถึงบริเวณปากซอยวัดเทียนดัด ทำให้ทัศนียภาพด้านหน้าวิทยาลัยแสงธรรมมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น