STCSC

STCSC

26 พฤศจิกายน 2555

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ


โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
      ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.. 2555 โอกาสนี้นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจำนวนมาก อนึ่งการบริจาคโลหิตนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของผู้อภิบาลที่ดี                 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น