STCSC

STCSC

10 พฤศจิกายน 2555

ค่ายปลูกป่า ปลูกรัก ฮักกัน ที่เชียงคาน


ค่ายปลูกป่า ปลูกรัก ฮักกัน ที่เชียงคาน
            สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสองคน คือ นายวรัญญู นางาม และนายพีรวัฒน์ ผิวเกลี้ยง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา เข้าร่วมค่ายของกลุ่มนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนาบ้านเซเวียร์ ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆประมาณ 40 คน ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ เขตวัดนักบุญราฟาแอล หมู่บ้านท่าบม อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ การปลูกป่า การปลูกข้าวโพด การกรีดยางพารา และการสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น