STCSC

STCSC


12 พฤศจิกายน 2555

ประชุมนักศึกษา

ประชุมนักศึกษา
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดให้มีการประชุมนักศึกษา เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายต่างๆในภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 และเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ให้เกิดความเข้มข้น และเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น