STCSC

STCSC


10 พฤศจิกายน 2555

ค่ายแพร่ธรรมสัญจร ค่ายแพร่ธรรมสัญจร
            สโมสรนักศึกษา โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดค่ายแพร่ธรรมสัญจรขึ้น ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม พ..2555 ณ หมู่บ้านแม่ท้อ หมู่บ้านเชอเซอคี และหมู่บ้านแพซูคี ต.แม่ท้อ อ.แม่ละมาด จ.ตาก ในเขตของสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมค่ายจำนวน 10 คน และมีคุณพ่อธวัช สิงห์สา เป็นผู้ดูแล
            สำหรับค่ายแพร่ธรรมสัญจร เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักในงานอภิบาล และแพร่ธรรมให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้พักอาศัยอยู่กับชาวบ้านประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว ต้องออกไปทำงานตามอาชีพของแต่ละครอบครัว และในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดความเชื่อให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น