STCSC

STCSC


15 สิงหาคม 2558

โครงการวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ


วันอังคารที่ 11  สิงหาคม 2558 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการ วันแม่แห่งชาติ (กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ)  ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม รูปแบบเป็นวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้า โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ โดย บาทหลวง          ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม  เป็นประธานในครั้งนี้ และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น