STCSC

STCSC

15 สิงหาคม 2558

นักศึกษาสมัครเข้าสังกัดชมรมต่างๆ ของสโมสรนักศึกษา


สโมสรนักศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม เปิดให้นักศึกษาสมัครเข้าสังกัดชมรมต่างๆ ของสโมสรนักศึกษา   ซึ่งประกอบด้วย  ชมรมการศึกษา  ชมรมกีฬา  ชมรมนันทนาการ  ชมรมประชาสัมพันธ์  ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ชมรมสังคมพัฒนา และชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ  ในวันที่  10-11  สิงหาคม  2558  เวลา 10.20 – 10.40  น.  ณ  อาคารเรียน  ชั้น 1  วิทยาลัยแสงธรรม  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น