STCSC

STCSC


31 สิงหาคม 2558

บำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี           วันที่ 24  สิงหาคม  2558  เวลา 16.45-18.10 น. สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย (ติดกับถนนเพชรเกษม และติดกับฝั่งซอยวัดเทียนดัด)โดยบาทหลวงวีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมชีวิตของผู้ที่จะเป็นผู้อภิบาลให้รู้จักความรัก รู้จักการที่จะรับใช้ผู้อื่น และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 130 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น