STCSC

STCSC

25 สิงหาคม 2558

งานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558


       วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม  2558 โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi Aula โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของงานนี้ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักศึกษาที่ดีและแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูรู้คุณต่อครู เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ โดยมีคณะสงฆ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น