STCSC

STCSC

30 สิงหาคม 2555

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)


โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)

วันที่ 30 สิงหาคม 2555  ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) เพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากนอกห้องเรียน ผ่านทางแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ กองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวร” และ “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” ตั้งอยู่อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม ประมาณ 130 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น