STCSC

STCSC


28 สิงหาคม 2555

ฉลองศาสนนาม นักบุญออกัสติน


ฉลองศาสนนาม นักบุญออกัสติน
      วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555  เวลา  10.20  น. คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม  แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปิโตโย และบาทหลวง ออกัสติน ทัศนุ  หัตการกุล ขอนักบุญออกัสตินองค์อุปถัมภ์โปรดเสนอวิงวอน พระบิดาองค์แห่งความรักและเมตตาได้โปรดประทานพรให้ท่านทั้ง 2 มีความสุข ร่างกายแข็งแรง จิตใจเปี่ยมไปด้วยพระพร ปฏิบัติภารกิจรับใช้พระเจ้าต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น