STCSC

STCSC


25 สิงหาคม 2555

ร่วมแสดงความยินดี กับ นายปฏิพัฒน์ กิจเต่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา


ร่วมแสดงความยินดี กับ  นายปฏิพัฒน์  กิจเต่ง  
นักศึกษาชั้นปีที่  4  
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา 
      วันที่  22  สิงหาคม  2555  วิทยาลัยแสงธรรม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายปฏิพัฒน์  กิจเต่ง   ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2554 จากกระทรวงศึกษาธิการ  โดยบาทหลวง ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายปฏิพัฒน์  กิจเต่ง และในครั้งนี้มีผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อน ๆ นักศึกษา มาร่วมแสดงยินดีด้วย 
  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น