STCSC

STCSC

01 สิงหาคม 2555

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี


โครงการบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี         
       วันพุธที่  1  สิงหาคม  2555  เวลา  13.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์  12  สิงหามหาราชินี  ภายใต้หัวข้อ “ปลูกรักด้วยต้นไม้” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีใจรักต้นไม้ รักป่า หวงแหนทรัพยากรป่า และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร นักศึกษา  เจ้าหน้าที่  ร่วมมือกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ปลูกต้นไม้ภายในวิทยาลัยแสงธรรม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษานี้   

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น