STCSC

STCSC

01 กันยายน 2555

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555


นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่  13 ประจำปี 2555
    วันที่ 1 กันยายน 2555  ฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่  13  ประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รอบคัดเลือกภาคกลาง หัวข้อ “จิตอาสาพาสังคมเป็นสุข” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  2 คน คือ นายคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล และนายอรรถพล  พงษ์สวัสดิ์  ผลการตัดสิน นายคฑาวุฑ  สิทธิโชคสกุล  ผ่านเข้ารอบ 2  ในหัวข้อ “เป็นคนดี มีความสามารถ ช่วยชาติให้เจริญ” ได้รับรางวัลชมเชย และเป็นตัวแทนภาคกลาง เข้าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 











ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น