STCSC

STCSC

05 กันยายน 2555

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การอบรมทักษะและเทคนิคการขับร้องบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ร่วมสมัย


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
การอบรมทักษะและเทคนิค
การขับร้องบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ร่วมสมัย
   สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรแสงธรรม ได้จัดการอบรม เรื่อง ทักษะและเทคนิคการขับร้องบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ร่วมสมัย  ในวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2555  ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยแสงธรรม โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงบุญชรัสมิ์  สุขสว่าง และอาจารย์กัญญารัตน์  พงษ์กิจมงคล อาจารย์วิชาการขับร้องสากล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรการอบรมเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคการขับร้องบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ อาทิเช่น การศึกษาโน้ตเพลงและตีความบทเพลงร่วมสมัย , การหายใจ , ช่วงเสียง , เทคนิคการขับร้องเพลงต่างๆ เช่น dynamics, wording, feeling, ad lib. ฯลฯ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ประมาณ 40 คนไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น