STCSC

STCSC

30 พฤศจิกายน 2556

อบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา


อบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
   ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จำนวน คน ได้แก่  นายวธัญญู หนูสมแก้ว นางสาวสุภาพร คำปิตะ นายณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี  และนายพิสิทธิ์ ยอแซฟ พร้อมด้วยคุณกัญวสุ ศรีไทย เจ้าหน้าที่จากสโมสรนักศึกษาฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “อบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยสยาม โอกาสนี้แต่ละคนได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เนื้อหาสาระของการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการมีโอกาสได้สร้างเครือข่ายกับเพื่อนนักศึกษาจากต่างสถาบัน ทั้งนี้สามารถนำสิ่งที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในสถาบันของตน รวมถึงในชีวิตประจำวันของตนเองได้อีกด้วย     ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น