STCSC

STCSC

30 พฤศจิกายน 2556

โครงการวิถีแห่งแรงบันดาลใจ สู่การสรรสร้างความงดงามแห่งชีวิต


โครงการวิถีแห่งแรงบันดาลใจ
สู่การสรรสร้างความงดงามแห่งชีวิต
     ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จำนวน 4 คน ได้แก่ นายอวิรุทธิ์ พันธ์ขาว นายชัยเฉลิม สุทธิ นายรัฐพล งามอัชฌา และนายพิสิทธิ์ ยอแซฟ ได้ไปร่วมเข้าค่ายที่มีชื่อว่า โครงการวิถีแห่งแรงบันดาลใจ สู่การสรรสร้างความงดงามแห่งชีวิต (A Part of inspiration toward A More Creative Beautiful Life ) ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยแต่ละคนได้รับความรู้ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้จากกิจกรรมต่างๆ หรือจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆ 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น