STCSC

STCSC

18 พฤศจิกายน 2556

โครงการอบรมผู้ตัดสิน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน

โครงการอบรมผู้ตัดสิน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน
     วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ชมรมกีฬา และนันทนาการ วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดให้มีโครงการอบรมผู้ตัดสิน และผู้ช่วยผู้ตัดสินในสองประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล และบาสเก็ตบอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ตัดสินในประเภทกีฬาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักกติกาสากล โอกาสนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น