STCSC

STCSC


18 พฤศจิกายน 2556

เก็บตกโครงการประชุมนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เก็บตกโครงการประชุมนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
     วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดให้มีการประชุมนักศึกษา เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายต่างๆในภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 และเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ให้เกิดความเข้มข้น และเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น