STCSC

STCSC

18 พฤศจิกายน 2556

เก็บตกโครงการค่ายสัมผัสชีวิตธรรมทูต ปีการศึกษา 2556

เก็บตกโครงการค่ายสัมผัสชีวิตธรรมทูต ปีการศึกษา 2556 
      ชมรมอภิบาลและแพร่ธรรมสามเณราลัยแสงธรรม ร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จัดให้มีการเข้าค่ายสัมผัสชีวิตธรรมทูต ณ เขตวัดพระคริสต์แสดงองค์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม ค.ศ. 2013 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาซึ่งกำลังเตรียมตัวเป็นบาทหลวงอันมีหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า ได้สัมผัสกับการเป็นธรรมทูตของบาทหลวงซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูตอย่างเสียสละในชนบท


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น