STCSC

STCSC

05 มิถุนายน 2556

ยินดีต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
ทุกท่านเข้าสู่ปีการศึกษา 2556
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการศึกษา 
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นในวิทยาลัยของเรา
ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ทุกๆกิจการ
ที่เราจะกระทำสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
เพื่อเราจะได้ก้าวตามพระองค์
ด้วยความรักอย่างเปี่ยมล้นเสมอไป
ด้วยความปรารถนาดีจาก
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น