STCSC

STCSC


10 มิถุนายน 2556

เก็บตกโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 13


เก็บตกโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน  ครั้งที่  13 
   ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 17-25 มีนาคม 255ณ  หมู่บ้านบ้านหมันขาว  ต.กกสะทอน  อ.ด้านซ้าย จ.เลย  โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วม 33  คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น