STCSC

STCSC

12 มิถุนายน 2555

ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555          
          ฝ่ายบริหารวิทยาลัยแสงธรรมได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30  - 12.00 น. ณ หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรมเริ่มต้นวจนพิธีกรรมโดยบาทหลวงอดิศักดิ์ พรงาม อธิการสามเณราลัยแสงธรรมและได้รับเกียรติจากบาทหลวง ดร.ชาติชายพงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหาร ตามด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “อัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม” พร้อมกันนี้ทางฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารและฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มาให้ความรู้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติในวิทยาลัยแสงธรรมด้วย ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น