STCSC

STCSC

24 กุมภาพันธ์ 2555

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 10มกราคม 2555บริเวณชั้น 1ตึกอาคารเรียน ซึ่งในครั้งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสร นักศึกษา จำนวน 7 คน และกำหนดให้ปิดการลงคะแนนเสียงในเวลา 10.40 น. เพื่อทำการนับคะแนนเสียงในเวลา 11.30 น.โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบรรดานักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน ผลการนับคะแนน ปรากฏว่า นายวรัญญู นางาม นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนมากที่สุดและถือเป็นเอกฉันท์ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรคนใหม่ โดยมี บาทหลวง ธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดที่ดีในครั้งนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น