STCSC

STCSC


24 กุมภาพันธ์ 2555

ครบรอบวันเกิดรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีและอวยพร บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 41 ปี ซึ่งได้แสดงออกถึงความกตัญญูและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น